Nội dung:
Người chơi sẽ tìm và tiêu diệt binh đoàn của SanTa
Người chơi có thể săn được vé SanTa có thể dùng :
- Vào làng SanTa nhận được nhiều BUFF đặc biệt
- Đổi ra VPOINT Trên Web

Địa điểm:
- Devias tọa độ

Thời gian :
(1h15, 13h15)