NỘI DUNG: Quân đoàn do MEDUSA dẫn đầu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở 4 vị trí trong ĐẦM LẦY CHẾT. Người chơi cần tiêu diệt hết lính lác của mụ mới có thể tiếp cận được MEDUSA. Khi tiêu diệt được MEDUSA sẽ có cơ hội nhận được:
- Trang bị Exc,
- Nguyên liệu chế Wing 2.5
- Ngọc,
- Zen.( 4 khung đỏ là nơi boss xuất hiện ae vào phang n nào )

ĐỊA ĐIỂM
- SUB EVENT
- Đầm Lầy Chết

THỜI GIAN
11h15, 19h15


Hình ảnh boss medusa :