NỘI DUNG:
Người chơi sẽ được đưa lên Thiên Giới săn quái và KunDun để tìm đồ, có cơ hội nhận được rất nhiều đồ quý hiếm

+ Điều Kiện:


  • Cần 1 vé (Ngôi sao chiến thắng) có được khi đánh quái hoặc mua ởWebShop
  • Nhân Vật Phải Mang Cánh trên người
  • Không phải là sát nhânCấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :


  • Ngôi sao 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • Ngôi sao 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • Ngôi sao 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • NGôi sao 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • Ngôi sao 5 yêu cầu cấp độ : Nhân vật masterĐỊA ĐIỂM
- NPC Hoa Tiên tại Devias (215 , 48)
- NPC Hoa Tiên tại Devias 2 (23 , 27)
- NPC Hoa Tiên tại Lorencia (137 , 137)THỜI GIAN
3h00, 11h00, 15h00, 19h00, 23h00

Lưu ý
- Số người tham gia tối đa: 10 thành viên
- Thời gian diễn ra trong 15'