NỘI DUNG:
Khi tới thời gian sụ kiện, một lượng lớn quái vật Vàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi tiêu diệt thành công sẽ nhận được các hộpBox of Kundun (+1-->+5) để thu được các vật phẩm hoàn hảo.

ĐỊA ĐIỂM:
- LORENCIA
- NORIA
- DEVIAS
- ATLAN
- TARKANTHỜI GIAN:


  • Random